Green Architecture
Portfolio služeb
Projekty

Green architecture

Ekologie Print E-mail

Zelená není jen součástí názvu společnosti, ale základní filozofií. Enviromentální myšlení je uplatňováno v celém stavebním procesu od projektu až po předání díla investorovi.

Pro vytápění upřednostňujeme tepelná čerpadla a sluneční kolektory, preferujeme obnovitelné zdroje a důsledně dbáme na třídění stavebních odpadů.

Náš partnerský architektonický ateliér má zkušenosti s návrhy pasivních i aktivních nízko-energetických domů, které nekončí jen na papíře, ale jejichž vlastnosti lze posoudit na konkrétních realizacích. Respektujeme přírodní zákony, které aplikujeme ve prospěch nízké energetické náročnosti staveb. Preferujeme obnovitelné zdroje a dbáme na trvale udržitelný rozvoj a kvalitu života v našich stavbách.

Vším co děláme, chceme myslet na společnou budoucnost.